V/v hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm online "Tìm hiểu 90 năm lịch...

V/v hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm online "Tìm hiểu 90 năm lịch sử hình thành và phát triển của Hội LHPN Việt Nam


Nội dung
Ngày: 4/5/2020(9:22): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 4/5/2020(9:41): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 4/5/2020(10:7): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thị Hoài Lê, Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Đ/C Hà PCT chỉ đạo phối hợp Ngày: 5/5/2020(8:40): Lê Thị Thu Trang đã đọc văn bản. Ngày: 5/5/2020(8:41): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 5/5/2020(9:37): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 7/5/2020(8:14): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 7/5/2020(8:16): Nguyễn Thị Thu Hà --> Nguyễn Thị Hoài Lê,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Kính chuyển Ban CTCS tham mưu VB triển khai trước ngày 10/5/2020 Ngày: 7/5/2020(13:45): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 7/5/2020(13:48): Nguyễn Tài Minh chuyển văn bản cho: , Nguyễn Thị Hoài Lê, Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC nhận để biết. Nội dung bút lục: Đ/c Trang tham mưu văn bản triển khai đến Ban nữ công các cấp công đoàn trong tỉnh hưởng ứng Ngày: 7/5/2020(14:5): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 7/5/2020(15:11): Lê Thị Thu Trang đã đọc văn bản. Ngày: 8/5/2020(9:6): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản. Ngày: 8/5/2020(9:6): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản.Ngày: 11/5/2020(9:0): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây