V/v thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó...

V/v thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 (chú ý: các đơn vị lấy cho thành viên BCĐ 42 tỉnh)


Nội dung
Ngày: 8/6/2020(13:50): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 8/6/2020(13:55): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 8/6/2020(13:57): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: Đ/c Hà chỉ đạo thực hiện Ngày: 9/6/2020(7:8): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 9/6/2020(7:40): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 9/6/2020(7:45): Nguyễn Thị Thu Hà --> Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: Kính chuyển Ban CTCS tham mưu tuyên truyền trên Web và face công đoàn Ngày: 9/6/2020(8:29): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 9/6/2020(8:30): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 9/6/2020(13:58): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản. Ngày: 9/6/2020(14:7): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản.Ngày: 9/6/2020(14:34): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây