V/v thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống...

V/v thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19


Nội dung
Ngày: 12/6/2020(14:3): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 15/6/2020(10:45): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 15/6/2020(10:46): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: Đ/c Hà triên khai thực hiện Ngày: 17/6/2020(14:58): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 22/6/2020(10:54): Lê Thị Thu Trang đã đọc văn bản. Ngày: 23/6/2020(8:44): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 23/6/2020(8:44): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 23/6/2020 Nguyễn Thị Thu Hà đưa văn bản vào công việc: BCĐ Covid19
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây