V/v triển khai thực hiện TTHC liên quan đến thực hiện chính sách...

V/v triển khai thực hiện TTHC liên quan đến thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Văn thư các đơn vị lấy văn bản cho thành viên BCĐ thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP)


Nội dung
Ngày: 12/5/2020(14:10): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 12/5/2020(14:31): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 12/5/2020(14:37): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thế Lập,Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Thị Thu Hà,Võ Thị Thương,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,LĐLĐ Thành phố Đông Hà,LĐLĐ huyện Hướng Hóa,LĐLĐ huyện ĐaKrông,LĐLĐ huyện Cam Lộ,LĐLĐ huyện Triệu Phong,LĐLĐ huyện Hải Lăng,LĐLĐ huyện Gio Linh,LĐLĐ Thị xã Quảng Trị,LĐLĐ Huyện Vĩnh Linh,CĐ ngành Công Thương, CĐ ngành Y tế,CĐ ngành Giáo dục,CĐ ngành Xây dựng. Nội dung: Ban CTCS nghiên cứu tham mưu hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia thực hiện Ngày: 12/5/2020(14:39): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 12/5/2020(15:32): Lê Thị Thu Trang đã đọc văn bản. Ngày: 12/5/2020(16:8): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 13/5/2020(7:34): Hồ Tuấn Bình đã đọc văn bản. Ngày: 13/5/2020(7:59): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 13/5/2020(16:20): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 13/5/2020(16:36): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 13/5/2020(16:36): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 14/5/2020(8:37): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 14/5/2020(20:55): Lương Thị Hồng Thanh đã đọc văn bản. Ngày: 18/5/2020(11:17): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây