Về v iệc lựa chọn, gửi hồ sơ các sáng kiến ý tưởng mới tiêu biểu...

Về v iệc lựa chọn, gửi hồ sơ các sáng kiến ý tưởng mới tiêu biểu để xét, công nhận


  • 378/MTTQ-BTT
  • Công văn
  • Hành chính
  • -
  • 25/06/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 29/6/2020(10:36): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 29/6/2020(15:49): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 29/6/2020(15:51): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải. Nội dung: Đ/C Hà - PCT chỉ đạo cụ thể Ngày: 30/6/2020(10:43): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 30/6/2020(10:47): Nguyễn Thị Thu Hà --> Nguyễn Tài Minh,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: K/c Ban CTCS đề xuất cụ thể Ngày: 30/6/2020(15:30): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 30/6/2020(15:30): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 1/7/2020(6:58): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 1/7/2020(8:23): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 1/7/2020(8:24): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản.Ngày: 2/7/2020(9:50): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây