Về việc Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 643/QĐ-TLĐ

Về việc Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 643/QĐ-TLĐ


Nội dung
Ngày: 6/8/2020(10:23): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 7/8/2020(8:8): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 7/8/2020(8:11): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê,Trần Công Thành,Đinh Văn Châu,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Ban công tác cơ sở phối hợp Ban Tài chính báo cáo Ngày: 7/8/2020(8:29): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 7/8/2020 Nguyễn Thanh Hải đưa văn bản vào HSCV: VB don doc 2 Ngày: 7/8/2020(15:54): Trần Công Thành đã đọc văn bản. Ngày: 10/8/2020(8:28): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 10/8/2020(9:19): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 10/8/2020(10:26): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 10/8/2020(15:24): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây