Về việc báo cáo tổng kết Chương trình hành động thực hiện Nghị...

Về việc báo cáo tổng kết Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đạihội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam


Nội dung
Ngày: 23/6/2020(14:47): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 25/6/2020(9:57): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 25/6/2020(9:59): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Đ/C Hà PCT chỉ đạo thực hiện Ngày: 25/6/2020(13:33): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 25/6/2020 Nguyễn Thanh Hải đưa văn bản vào HSCV: VB don doc 2020 Ngày: 29/6/2020(8:51): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 29/6/2020(9:40): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 29/6/2020(9:46): Nguyễn Thị Thu Hà --> Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Ban CTCS tham mưu Báo cáo Ngày: 29/6/2020(16:34): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây