Về việc điều chỉnh một số nội dung tổ chức cuộc thi ảnh "Nét đẹp...

Về việc điều chỉnh một số nội dung tổ chức cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020"


Nội dung
Ngày: 20/4/2020(10:14): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 20/4/2020(16:17): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 20/4/2020(16:19): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Thị Hoài Lê,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Đ/C Hà PCT chỉ đạo Ngày: 20/4/2020(16:37): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 20/4/2020(16:39): Nguyễn Thị Thu Hà --> Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân. Nội dung: Ban CTCS tham mưu triển khai Ngày: 21/4/2020(8:42): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 21/4/2020(8:53): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 21/4/2020(9:14): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 21/4/2020(9:23): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 21/4/2020(9:24): Nguyễn Tài Minh --> Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân. Nội dung: Đ/c Tuân nghiên cứu, triển khai thực hiện. Ngày: 21/4/2020(15:0): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản. Ngày: 21/4/2020(15:53): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 22/4/2020(15:45): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 24/4/2020(9:25): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây