Về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống...

Về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19


  • 700-CV/BDVTU
  • Công văn
  • Hành chính
  • -
  • 06/08/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 11/8/2020(17:9): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 12/8/2020(9:23): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 12/8/2020(9:25): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Đ/c Hà tham mưu chỉ đạo thực hiện Ngày: 12/8/2020(9:30): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 12/8/2020(13:52): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 12/8/2020(14:47): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(10:38): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(15:19): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(15:22): Nguyễn Thị Thu Hà --> Nguyễn Tài Minh,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Ban CTCS tập hợp kết quả công tác thực hiện phòng chống dịch trong các cấp công đoàn để gửi báo cáo qua Ban DV vào ngày 22 hàng tháng Ngày: 13/8/2020(16:19): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(16:21): Nguyễn Tài Minh --> Nguyễn Thị Na,Trương Thị Quảng Sơn, Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Đ/c Na tổng hợp tình hình, báo cáo. Ngày: 13/8/2020(16:24): Nguyễn Thị Na đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây