Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19

Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19


Nội dung
Ngày: 3/8/2020(10:1): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 4/8/2020(10:52): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 4/8/2020(10:53): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Đ/c Hà chỉ đạo thực hiện Ngày: 4/8/2020(13:56): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 4/8/2020(15:4): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 5/8/2020 Nguyễn Thanh Hải đưa văn bản vào HSCV: VB don doc 2 Ngày: 5/8/2020(9:2): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 5/8/2020(9:6): Nguyễn Thị Thu Hà --> Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân. Nội dung: K/c Ban CTCS tham mưu
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây