Về việc tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm Ngày truyền...

Về việc tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng


Nội dung
Ngày: 24/3/2020(10:46): Văn thư -> : Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Tài Minh, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Na Ngày: 26/3/2020(9:20): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 26/3/2020(9:20): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 26/3/2020(9:21): Nguyễn Thanh Hải --> Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Tài Minh, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Na. Nội dung: dc binh 15/6 hoan thanh Ngày: 26/3/2020(9:28): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 26/3/2020(9:30): Nguyễn Thanh Hải chuyển văn bản cho: , Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Tài Minh, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Na nhận để biết. Nội dung bút lục: Ngày: 26/3/2020(9:31): Nguyễn Thanh Hải chuyển văn bản cho: , Đỗ Thị Thúy Hoa nhận để biết. Nội dung bút lục: dc hoa Ngày: 26/3/2020(9:38): Nguyễn Thanh Hải chuyển văn bản cho: , Đỗ Thị Thúy Hoa nhận để biết. Nội dung bút lục: cv Ngày: 26/3/2020(9:39): Nguyễn Thanh Hải chuyển văn bản cho: , Hồ Tuấn Bình nhận để biết. Nội dung bút lục: Ngày: 26/3/2020(9:50): Nguyễn Thanh Hải chuyển văn bản cho: , Hồ Tuấn Bình nhận để biết. Nội dung bút lục: chuy
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây