Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh...

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới


  • 418/MTTQ-BTT
  • Công văn
  • Hành chính
  • -
  • 10/08/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 12/8/2020(9:28): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 12/8/2020(14:20): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 12/8/2020(14:22): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: Đ/c Hà tham mưu chỉ đạo thực hiện Ngày: 12/8/2020(14:55): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(10:39): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(16:21): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 18/8/2020(9:14): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 18/8/2020: Nguyễn Thị Thu Hà lập HSCV và chuyển văn bản vào HS 'UBMT và các đoàn thể cấp tỉnh'
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây