Về việc tổ chức Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2020

Về việc tổ chức Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2020


  • 437/MTTQ-BTT
  • Công văn
  • Hành chính
  • -
  • 02/09/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 7/9/2020(10:0): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 7/9/2020(10:46): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 7/9/2020(10:48): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê,Trần Công Thành,Đinh Văn Châu,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: Đ/c Hà tham mưu chỉ đạo Ngày: 7/9/2020(15:1): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 8/9/2020(7:41): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 8/9/2020(14:28): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 8/9/2020(14:33): Nguyễn Thị Thu Hà --> Nguyễn Tài Minh,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: Ban CTCS tham mưu VB chỉ đạo cơ sở Ngày: 10/9/2020(10:45): Nguyễn Thị Na đã đọc văn bản. Ngày: 10/9/2020(11:0): Nguyễn Thị Na đã đọc văn bản. Ngày: 10/9/2020(13:51): Đinh Văn Châu đã đọc văn bản. Ngày: 10/9/2020(14:3): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản. Ngày: 11/9/2020(14:36): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 11/9/2020(14:38): Nguyễn Tài Minh --> Lê Thị Thu Trang,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân. Nội dung: Đ/c Trang tham mưu. Ngày: 11/9/2020(14:39): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 14/9/2020(7:27): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 16/9/2020(7:53): Lê Thị Thu Trang đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây