Về việc tổ chức quán triệt các văn bản mới của BCT, BBT về công...

Về việc tổ chức quán triệt các văn bản mới của BCT, BBT về công tác dân vận


  • 2036-CV/TU
  • Công văn
  • Hành chính
  • Tỉnh ủy Quảng Trị
  • 26/03/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 13/4/2020(10:3): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 13/4/2020(10:5): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 13/4/2020(10:9): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thế Lập,Nguyễn Thị Hoài Lê, Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Hoàng Văn Tuân. Nội dung: Dề nghị Đ/C Chủ tịch cho chủ trương thực hiện; Đ/C Hà PCT nghiên cứu đề xuất Ngày: 13/4/2020(10:31): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 13/4/2020(15:24): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 13/4/2020 Nguyễn Thanh Hải đưa văn bản vào công việc: VB don doc 2020Ngày: 14/4/2020(14:3): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây