Về việc xác định số cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường...

Về việc xác định số cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020


Nội dung
Ngày: 5/8/2020(14:11): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 6/8/2020(7:59): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 6/8/2020(8:4): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê, Nguyễn Thị Thu Hà,Trần Công Thành,Đinh Văn Châu,Lê Trung Sỹ,Nguyễn Thanh Hải, Lương Thị Hồng Thanh. Nội dung: Ban Tài chính tham mưu thực hiện Ngày: 6/8/2020(15:16): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 7/8/2020(8:36): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 7/8/2020 Nguyễn Thanh Hải đưa văn bản vào HSCV: VB don doc 2 Ngày: 7/8/2020(15:58): Trần Công Thành đã đọc văn bản. Ngày: 8/8/2020(15:12): Lương Thị Hồng Thanh đã đọc văn bản.Ngày: 8/8/2020(15:12): Lương Thị Hồng Thanh đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây