Vv báo cáo đánh giá tình hình,kết quả thực hiện quyết định số...

Vv báo cáo đánh giá tình hình,kết quả thực hiện quyết định số 1235/QĐ-TTg


Nội dung
Ngày: 14/4/2020(9:59): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 15/4/2020(7:34): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 15/4/2020(7:36): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải. Nội dung: Đ/C Hà PCT chỉ đạo tham gia Ngày: 15/4/2020(9:11): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 16/4/2020(8:36): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 16/4/2020(8:39): Nguyễn Thị Thu Hà --> Nguyễn Thị Thu Hà,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải. Nội dung: Kính chuyển Ban CTCS tham mưu báo cáo gửi Thường trực phụ trách trước ngày 27/4/2020! Ngày: 16/4/2020(9:4): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 16/4/2020(9:32): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 16/4/2020(9:34): Nguyễn Tài Minh chuyển văn bản cho: , Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải nhận để biết. Nội dung bút lục: Chuyển Đ/c Sơn thực hiện báo cáo, đảm bảo thời gian theo chỉ đạo của Thường trực Ngày: 16/4/2020(13:43): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 16/4/2020 Nguyễn Thanh Hải đưa văn bản vào HSCV: VB don doc 2020 Ngày: 16/4/2020(13:45): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây