Vv báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011...

Vv báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011 -2020 và đề xuất chiến lược 2021 -2030


Nội dung
Ngày: 9/4/2020(8:22): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 9/4/2020(8:29): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 9/4/2020(8:31): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải. Nội dung: Đ/C Hà PCT chỉ đạo thực hiện Ngày: 9/4/2020(9:19): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 9/4/2020(9:21): Nguyễn Thị Thu Hà --> Nguyễn Thị Thu Hà,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: Kính chuyển Ban CTCS tham mưu Báo cáo gửi thường trực ngày 14/4/2020. Ngày: 9/4/2020(9:25): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 9/4/2020 Nguyễn Thị Thu Hà đưa văn bản vào công việc: Nữ công Ngày: 9/4/2020(9:46): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 9/4/2020 Nguyễn Thanh Hải đưa văn bản vào công việc: VB de biet 2020 Ngày: 9/4/2020(10:10): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 9/4/2020(10:12): Nguyễn Tài Minh chuyển văn bản cho: , Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Lê Thị Thu Trang nhận để biết. Nội dung bút lục: Đ/c Sơn, Đ/c Trang thực hiện báo cáo theo yêu cầu Ngày: 10/4/2020(10:25): Lê Thị Thu Trang đã đọc văn bản. Ngày: 10/4/2020(14:8): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 10/4/2020: Lê Thị Thu Trang lập HSCV và chuyển văn bản vào HS 'Bình đẳng giới'
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây