Vv góp ý dự thảo Nghị định quy định chính sách đối với lao động...

Vv góp ý dự thảo Nghị định quy định chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới


Nội dung
Ngày: 29/6/2020(8:51): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 29/6/2020(15:37): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 29/6/2020(15:39): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: Đ/C Hà - PCT nghin cứu chỉ đạo tham gia Ngày: 29/6/2020(16:34): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 30/6/2020(10:41): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 30/6/2020(10:43): Nguyễn Thị Thu Hà --> Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: K/c Ban CTCS tham mưu Ngày: 1/7/2020(6:58): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 1/7/2020(8:23): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 1/7/2020(8:24): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 2/7/2020(7:39): Lê Thị Thu Trang đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây