vv hướng dẫn, bổ sung các hoạt động tháng công nhân năm 2020

vv hướng dẫn, bổ sung các hoạt động tháng công nhân năm 2020


Nội dung
Ngày: 29/4/2020(12:0): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 29/4/2020(15:3): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 29/4/2020(15:5): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thế Lập,Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Thị Thu Hà,Trương Thị Quảng Sơn,Trần Văn Tuyến,Lê Trung Sỹ,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,Đào Thị Hồng Lương,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: Ban CTCS nghiên cứu tham mưu bổ sung công tác chỉ đạo Ngày: 29/4/2020(15:13): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 29/4/2020 Nguyễn Thị Thu Hà đưa văn bản vào công việc: Tổng Liên đoàn - Chế độ chính sách Ngày: 29/4/2020(15:17): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 1/5/2020(9:28): Lương Thị Hồng Thanh đã đọc văn bản. Ngày: 2/5/2020(11:5): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 4/5/2020(7:1): Hồ Tuấn Bình đã đọc văn bản. Ngày: 4/5/2020(8:48): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 4/5/2020(8:48): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 4/5/2020(9:43): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 4/5/2020(13:49): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 4/5/2020 Nguyễn Thanh Hải đưa văn bản vào HSCV: VB don doc 2020 Ngày: 5/5/2020(8:42): Lê Thị Thu Trang đã đọc văn bản. Ngày: 5/5/2020(8:43): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây