Đề án quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và phụ cấp kiêm...

Đề án quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố; quy định mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


Nội dung
Ngày: 16/4/2020(14:0): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 17/4/2020(8:18): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 17/4/2020(8:29): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thế Lập,Nguyễn Thị Hoài Lê, Nguyễn Thị Thu Hà,Võ Thị Thương,Trần Văn Tuyến,Lê Trung Sỹ,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,Đào Thị Hồng Lương,Hoàng Văn Tuân. Nội dung: Ba Tổ chức - K Tra nghiên cứu kỹ đề án, tham mưu ý kiến tham gia cho Đ/C Chủ tịch Ngày: 17/4/2020(8:32): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 17/4/2020(9:39): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 17/4/2020(10:39): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 17/4/2020(14:22): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 17/4/2020(15:35): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 17/4/2020 Nguyễn Thanh Hải đưa văn bản vào HSCV: VB don doc 2020 Ngày: 21/4/2020(14:57): Lương Thị Hồng Thanh đã đọc văn bản.Ngày: 21/4/2020(14:57): Lương Thị Hồng Thanh đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây