HD công tác thi đua khen thưởng năm 2020

HD công tác thi đua khen thưởng năm 2020


Nội dung
Ngày: 5/6/2020(8:52): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 5/6/2020(9:1): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 5/6/2020(9:4): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: Đ/c Hà chỉ đạo. Ban công tác cơ sở tham mưu thực hiện Ngày: 8/6/2020(7:39): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 8/6/2020(7:40): Nguyễn Tài Minh chuyển văn bản cho: , Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Lê Thị Thu Trang nhận để biết. Nội dung bút lục: Đ/c Sơn, Đ/c Trang nghiên cứu, tham mưu thực hiện. Ngày: 9/6/2020(7:45): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 9/6/2020(7:47): Nguyễn Thị Thu Hà --> Nguyễn Tài Minh,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Kính chuyển Ban CTCS theo dõi phối hợp triển khai Ngày: 9/6/2020(8:30): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 9/6/2020(11:44): Lê Thị Thu Trang đã đọc văn bản. Ngày: 9/6/2020(14:33): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản.Ngày: 9/6/2020(14:40): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây