KH thực hiện NQ số 52/NQ-TW, ngày 27/9/2019 của BCT về 1 số chủ...

KH thực hiện NQ số 52/NQ-TW, ngày 27/9/2019 của BCT về 1 số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc CM công nghiệp lần thứ tư


Nội dung
Ngày: 14/9/2020(14:53): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 14/9/2020(15:54): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 14/9/2020(15:56): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: Đ/c Hà chỉ đạo thực hiện Ngày: 15/9/2020(7:46): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 15/9/2020(9:14): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 15/9/2020(9:16): Nguyễn Thị Thu Hà --> Nguyễn Tài Minh,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Kính chuyển đ/c Sơn tham mưu cụ thể Ngày: 15/9/2020(10:52): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 15/9/2020(10:53): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 15/9/2020(13:16): Hồ Tuấn Bình đã đọc văn bản. Ngày: 16/9/2020(7:49): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản.Ngày: 16/9/2020(7:50): Lê Thị Thu Trang đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây