Kế hoạch Kiểm tra, giám sát năm 2020

Kế hoạch Kiểm tra, giám sát năm 2020


Nội dung
Ngày: 24/3/2020(10:44): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Thị Hoài Lê, Trần Văn Tuyến, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Hải, Hồ Tuấn Bình, Lương Thị Hồng Thanh, Đào Thị Hồng Lương Ngày: 25/3/2020(7:32): Hồ Tuấn Bình đã đọc văn bản. Ngày: 25/3/2020(7:34): Hồ Tuấn Bình --> Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thế Lập,Nguyễn Thị Hoài Lê,Trần Văn Tuyến,Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,Lương Thị Hồng Thanh,Đào Thị Hồng Lương. Nội dung: báo cáo thực hiện cải cách hành chính Ngày: 26/3/2020(8:58): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 26/3/2020: Nguyễn Thanh Hải lập HSCV và chuyển văn bản vào HS 'Kiểm tra giám sát 2020' Ngày: 26/3/2020(10:1): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản.Ngày: 26/3/2020(10:15): Nguyễn Thanh Hải --> Đỗ Thị Thúy Hoa,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Thị Hoài Lê,Trần Văn Tuyến,Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,Lương Thị Hồng Thanh,Đào Thị Hồng Lương. Nội dung:
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây