Kế hoạch Tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và...

Kế hoạch Tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp công đoàn


Nội dung
Ngày: 23/4/2020(15:18): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 23/4/2020(15:49): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 23/4/2020(15:53): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Thị Hoài Lê,Trương Thị Quảng Sơn,Trần Văn Tuyến,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Đ/C PCT chỉ đạo cụ thể thực hiện; đảm bảo qui trình thời gian Ngày: 23/4/2020(16:0): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản. Ngày: 23/4/2020(16:0): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 24/4/2020(9:19): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 24/4/2020(10:37): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 24/4/2020 Nguyễn Thanh Hải đưa văn bản vào HSCV: VB don doc 2020 Ngày: 24/4/2020(15:33): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 24/4/2020 Nguyễn Thị Thu Hà đưa văn bản vào công việc: Tuyên giáoNgày: 24/4/2020(15:33): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây