Kế hoạch Tổng kết Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc...

Kế hoạch Tổng kết Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020


  • 41/KH-MTTQ-BTT
  • Kế hoạch
  • Hành chính
  • -
  • 16/08/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 18/8/2020(9:21): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 18/8/2020(10:15): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 18/8/2020(10:17): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thế Lập,Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Thị Thu Hà,Trần Công Thành,Trần Văn Tuyến,Lê Trung Sỹ, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh. Nội dung: Đ/c Thanh tham mưu thực hiện Ngày: 18/8/2020(14:25): Lương Thị Hồng Thanh đã đọc văn bản. Ngày: 18/8/2020(14:25): Lương Thị Hồng Thanh đã đọc văn bản. Ngày: 19/8/2020(8:0): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 19/8/2020 Nguyễn Thanh Hải đưa văn bản vào HSCV: VB don doc 2 Ngày: 19/8/2020(8:40): Trần Văn Tuyến đã đọc văn bản. Ngày: 19/8/2020(8:56): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 19/8/2020(9:21): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản.Ngày: 21/8/2020(14:46): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây