Kế hoạch Triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy trong công...

Kế hoạch Triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động


Nội dung
Ngày: 9/6/2020(9:10): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 9/6/2020(15:3): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 9/6/2020(15:5): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Hoàng Văn Tuân. Nội dung: Đ/C Hà PCT chỉ đạo Ngày: 11/6/2020(7:59): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 11/6/2020(15:3): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 11/6/2020(15:4): Nguyễn Thị Thu Hà --> Nguyễn Tài Minh,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Kính gửi Ban CYCS tham mưu văn bản triển khai gấp trước ngày 13/5/2020 Ngày: 12/6/2020(9:6): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 12/6/2020(9:7): Nguyễn Tài Minh --> Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Đ/c Tuân nghiên cứu, tham mưu.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây