Kế hoạch Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về...

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020


Nội dung
Ngày: 3/6/2020(8:52): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 3/6/2020(9:16): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 3/6/2020(9:18): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thị Hoài Lê, Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Đ/C Hà PCT chỉ đạo Ngày: 3/6/2020(14:3): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 3/6/2020(16:24): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 3/6/2020(16:25): Nguyễn Thị Thu Hà --> Nguyễn Tài Minh,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: Kính chuyển Ban CTCS tham mưu. Ngày: 4/6/2020(9:23): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 8/6/2020(7:44): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản.Ngày: 8/6/2020(8:25): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây