Kế hoạch Triển khai thực hiện Thông báo số 160-TB/TW, ngày...

Kế hoạch Triển khai thực hiện Thông báo số 160-TB/TW, ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội


  • 16-KH/ĐĐTLĐ
  • Kế hoạch
  • Hành chính
  • -
  • 29/06/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 16/7/2020(10:9): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 16/7/2020(14:46): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 16/7/2020(14:49): Nguyễn Thế Lập --> Trần Văn Tuyến,Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Thị Thu Hà,Trần Công Thành,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh. Nội dung: Ban Tổ chức tham mưu thực hiện Ngày: 17/7/2020(16:35): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 20/7/2020(7:41): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 20/7/2020(10:27): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây