Kế hoạch triển khai tháng hành động Vì trẻ em năm 2020

Kế hoạch triển khai tháng hành động Vì trẻ em năm 2020


Nội dung
Ngày: 21/5/2020(9:29): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 21/5/2020(15:20): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 21/5/2020(15:22): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Thị Hoài Lê,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Đ/C Hà PCT nghiên cứu chỉ đạo phối hợp Ngày: 21/5/2020(16:18): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 21/5/2020(16:20): Nguyễn Thị Thu Hà --> Nguyễn Tài Minh,Trương Thị Quảng Sơn. Nội dung: Kính chuyển Ban CTCS tham mưu van bản hướng dẫn lồng ghép chỉ đạo hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam Ngày: 23/5/2020(13:47): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 23/5/2020(13:47): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 23/5/2020(13:50): Nguyễn Tài Minh --> Trương Thị Quảng Sơn. Nội dung: Đ/c Sơn tham mưu thực hiện Ngày: 25/5/2020(8:5): Lê Thị Thu Trang đã đọc văn bản. Ngày: 25/5/2020(8:27): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản. Ngày: 25/5/2020(8:34): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản. Ngày: 25/5/2020(8:35): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản. Ngày: 25/5/2020(9:31): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 27/5/2020(14:16): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây