Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020...

Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí Thư về việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân


Nội dung
Ngày: 7/9/2020(9:14): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 7/9/2020(10:36): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 7/9/2020(10:38): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê,Trần Công Thành,Trương Thị Quảng Sơn,Trần Văn Tuyến,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: Đ/c hà chỉ đạo xây dựng KH thực hiện Ngày: 7/9/2020(14:17): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 7/9/2020(14:59): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 7/9/2020(15:1): Nguyễn Thị Na đã đọc văn bản. Ngày: 8/9/2020(7:35): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 8/9/2020(7:52): Trần Văn Tuyến đã đọc văn bản. Ngày: 8/9/2020(14:21): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 10/9/2020(8:10): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 10/9/2020 Nguyễn Thanh Hải đưa văn bản vào HSCV: VB don doc 2 Ngày: 10/9/2020(14:0): Lê Thị Thu Trang đã đọc văn bản. Ngày: 10/9/2020(14:16): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản. Ngày: 11/9/2020(14:38): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản.Ngày: 14/9/2020(10:39): Nguyễn Thị Thu Hà --> Nguyễn Tài Minh,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Ban CTCS tham mưu Kế hoạch triển khai thực hiện
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây