HỎA TỐC Nghị quyết Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và...

HỎA TỐC Nghị quyết Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố; quy định mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


  • 18/2020/NQ-HĐND
  • Nghị quyết
  • Hành chính
  • -
  • 20/04/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 29/5/2020(13:47): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 1/6/2020(15:45): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 1/6/2020(17:4): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thế Lập,Nguyễn Thị Hoài Lê, Nguyễn Thị Thu Hà,Trần Văn Tuyến,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải. Nội dung: Nghiên cứu chính sách để phối hợp Ngày: 2/6/2020(7:53): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản.Ngày: 2/6/2020(14:53): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây