Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban Kinh tế-Ngân...

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021


  • 24/NQ-HĐND
  • Nghị quyết
  • Hành chính
  • -
  • 20/04/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 29/4/2020(12:5): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thanh Hải Ngày: 29/4/2020(14:59): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 29/4/2020(15:11): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 29/4/2020(15:12): Nguyễn Đăng Bảo chuyển văn bản cho: , Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thanh Hải nhận để biết. Nội dung bút lục: Ngày: 29/4/2020(15:45): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây