Nghị quyết việc việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch...

Nghị quyết việc việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021


  • 27/NQ-HĐND
  • Nghị quyết
  • Hành chính
  • -
  • 09/06/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 12/6/2020(8:4): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 12/6/2020(8:15): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 12/6/2020(8:17): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thế Lập,Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thanh Hải. Nội dung: VP thông báo Ngày: 12/6/2020(8:35): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 15/6/2020(10:46): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 16/6/2020(9:51): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản.Ngày: 17/6/2020(7:38): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây