Hỏa tốc: Quyết định về việc Phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ...

Hỏa tốc: Quyết định về việc Phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Gio Linh (Văn thư các đơn vị lấy QĐ này cho các thành viên BCĐ)


  • 2235/QĐ-UBND
  • Quyết định
  • Văn xã
  • UBND tỉnh Quảng Trị
  • 10/08/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 12/8/2020(7:40): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 12/8/2020(9:13): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 12/8/2020(9:14): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Trần Công Thành,Trần Văn Tuyến,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,LĐLĐ huyện Gio Linh,Lê Hùng Vương,Hoàng Thị Kính. Nội dung: Đ/c Hà tham mưu Ngày: 12/8/2020(9:15): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Trần Công Thành,Trần Văn Tuyến,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,LĐLĐ huyện Gio Linh,Lê Hùng Vương,Hoàng Thị Kính. Nội dung: Đ/c Hà tham mưu Ngày: 12/8/2020(9:15): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Trần Công Thành,Trần Văn Tuyến,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,LĐLĐ huyện Gio Linh,Lê Hùng Vương,Hoàng Thị Kính. Nội dung: Đ/c Hà tham mưu Ngày: 12/8/2020(9:15): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Trần Công Thành,Trần Văn Tuyến,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,LĐLĐ huyện Gio Linh,Lê Hùng Vương,Hoàng Thị Kính. Nội dung: Đ/c Hà tham mưu Ngày: 12/8/2020(9:26): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 12/8/2020(9:29): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 12/8/2020(9:29): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 12/8/2020(9:29): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 12/8/2020(9:29): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 12/8/2020(13:50): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 12/8/2020(14:24): Trần Văn Tuyến đã đọc văn bản. Ngày: 12/8/2020(14:28): Trần Văn Tuyến đã đọc văn bản. Ngày: 12/8/2020(14:41): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 12/8/2020(14:41): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 12/8/2020(14:41): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 12/8/2020(14:41): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(9:12): Trần Văn Tuyến đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(10:36): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(15:13): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020 Nguyễn Thị Thu Hà đưa văn bản vào công việc: BCĐ Covid19 Ngày: 13/8/2020(15:14): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020 Nguyễn Thị Thu Hà đưa văn bản vào công việc: BCĐ Covid19 Ngày: 13/8/2020(15:14): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020 Nguyễn Thị Thu Hà đưa văn bản vào công việc: BCĐ Covid19 Ngày: 13/8/2020(15:15): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020 Nguyễn Thị Thu Hà đưa văn bản vào công việc: BCĐ Covid19
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây