Quyết định ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch phân...

Quyết định ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2.000


Nội dung
Ngày: 6/8/2020(9:54): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 7/8/2020(8:5): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 7/8/2020(8:7): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thế Lập,Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thanh Hải. Nội dung: VP để biết Ngày: 7/8/2020(8:7): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thế Lập,Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thanh Hải. Nội dung: VP để biết Ngày: 7/8/2020(8:7): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thế Lập,Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thanh Hải. Nội dung: VP để biết Ngày: 7/8/2020(8:7): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thế Lập,Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thanh Hải. Nội dung: VP để biết Ngày: 7/8/2020(8:21): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 7/8/2020(8:21): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 7/8/2020(8:25): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 7/8/2020(14:30): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 10/8/2020(9:19): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 10/8/2020(10:26): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 10/8/2020(15:21): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 10/8/2020(15:21): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 10/8/2020(15:22): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 10/8/2020(15:22): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây