Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quy định về công tác thống kê...

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quy định về công tác thống kê của tổ chức Công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 1454/QĐ-TLĐ ngày 28/11/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam


Nội dung
Ngày: 31/7/2020(15:4): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 4/8/2020(9:58): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 4/8/2020(10:59): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê, Nguyễn Thị Thu Hà,Trần Công Thành,Trương Thị Quảng Sơn,Trần Văn Tuyến,Lê Trung Sỹ,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,Đào Thị Hồng Lương,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC,LĐLĐ Thành phố Đông Hà,LĐLĐ huyện Hướng Hóa, LĐLĐ huyện ĐaKrông,LĐLĐ huyện Cam Lộ,LĐLĐ huyện Triệu Phong,LĐLĐ huyện Hải Lăng, LĐLĐ huyện Gio Linh,LĐLĐ Thị xã Quảng Trị,LĐLĐ Huyện Vĩnh Linh,CĐ ngành Công Thương,CĐ ngành Y tế,CĐ ngành Giáo dục,CĐ ngành Xây dựng,Công đoàn VC tỉnh. Nội dung: VP tham mưu thực hiện Ngày: 4/8/2020(10:59): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê, Nguyễn Thị Thu Hà,Trần Công Thành,Trương Thị Quảng Sơn,Trần Văn Tuyến,Lê Trung Sỹ,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,Đào Thị Hồng Lương,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC,LĐLĐ Thành phố Đông Hà,LĐLĐ huyện Hướng Hóa, LĐLĐ huyện ĐaKrông,LĐLĐ huyện Cam Lộ,LĐLĐ huyện Triệu Phong,LĐLĐ huyện Hải Lăng, LĐLĐ huyện Gio Linh,LĐLĐ Thị xã Quảng Trị,LĐLĐ Huyện Vĩnh Linh,CĐ ngành Công Thương,CĐ ngành Y tế,CĐ ngành Giáo dục,CĐ ngành Xây dựng,Công đoàn VC tỉnh. Nội dung: VP tham mưu thực hiện Ngày: 4/8/2020(10:59): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê, Nguyễn Thị Thu Hà,Trần Công Thành,Trương Thị Quảng Sơn,Trần Văn Tuyến,Lê Trung Sỹ,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,Đào Thị Hồng Lương,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC,LĐLĐ Thành phố Đông Hà,LĐLĐ huyện Hướng Hóa, LĐLĐ huyện ĐaKrông,LĐLĐ huyện Cam Lộ,LĐLĐ huyện Triệu Phong,LĐLĐ huyện Hải Lăng, LĐLĐ huyện Gio Linh,LĐLĐ Thị xã Quảng Trị,LĐLĐ Huyện Vĩnh Linh,CĐ ngành Công Thương,CĐ ngành Y tế,CĐ ngành Giáo dục,CĐ ngành Xây dựng,Công đoàn VC tỉnh. Nội dung: VP tham mưu thực hiện Ngày: 4/8/2020(11:0): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê, Nguyễn Thị Thu Hà,Trần Công Thành,Trương Thị Quảng Sơn,Trần Văn Tuyến,Lê Trung Sỹ,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,Đào Thị Hồng Lương,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC,LĐLĐ Thành phố Đông Hà,LĐLĐ huyện Hướng Hóa, LĐLĐ huyện ĐaKrông,LĐLĐ huyện Cam Lộ,LĐLĐ huyện Triệu Phong,LĐLĐ huyện Hải Lăng, LĐLĐ huyện Gio Linh,LĐLĐ Thị xã Quảng Trị,LĐLĐ Huyện Vĩnh Linh,CĐ ngành Công Thương,CĐ ngành Y tế,CĐ ngành Giáo dục,CĐ ngành Xây dựng,Công đoàn VC tỉnh. Nội dung: VP tham mưu thực hiện Ngày: 4/8/2020(11:0): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê, Nguyễn Thị Thu Hà,Trần Công Thành,Trương Thị Quảng Sơn,Trần Văn Tuyến,Lê Trung Sỹ,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,Đào Thị Hồng Lương,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC,LĐLĐ Thành phố Đông Hà,LĐLĐ huyện Hướng Hóa, LĐLĐ huyện ĐaKrông,LĐLĐ huyện Cam Lộ,LĐLĐ huyện Triệu Phong,LĐLĐ huyện Hải Lăng, LĐLĐ huyện Gio Linh,LĐLĐ Thị xã Quảng Trị,LĐLĐ Huyện Vĩnh Linh,CĐ ngành Công Thương,CĐ ngành Y tế,CĐ ngành Giáo dục,CĐ ngành Xây dựng,Công đoàn VC tỉnh. Nội dung: VP tham mưu thực hiện Ngày: 4/8/2020(13:52): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 4/8/2020(13:59): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 4/8/2020(13:59): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 4/8/2020(13:59): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 4/8/2020(13:59): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 4/8/2020(15:2): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 5/8/2020(8:26): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 5/8/2020(8:29): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 5/8/2020(8:29): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 5/8/2020(8:29): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 5/8/2020(8:29): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 5/8/2020(8:36): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 5/8/2020(8:36): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 5/8/2020(8:39): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 5/8/2020(9:13): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 5/8/2020(9:13): Trần Văn Tuyến đã đọc văn bản. Ngày: 5/8/2020(9:13): Hồ Tuấn Bình đã đọc văn bản.Ngày: 5/8/2020(9:16): Hồ Tuấn Bình đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây