Thông báo V/v giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Chủ tịch...

Thông báo V/v giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước khóa X (2018-2023)


  • 98/TB-LĐLĐ
  • Thông báo
  • Hành chính
  • -
  • 30/08/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 7/9/2020(9:24): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 7/9/2020(10:44): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 7/9/2020(10:46): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê, Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thanh Hải,Hồ Tuấn Bình. Nội dung: VP thông báo Ngày: 7/9/2020(12:33): Hồ Tuấn Bình đã đọc văn bản. Ngày: 7/9/2020(15:0): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 8/9/2020(7:41): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 8/9/2020(14:24): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 10/9/2020(8:12): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây