Thông báo về việc tổ chức Chương trình Giao lưu nghệ thuật "Vì...

Thông báo về việc tổ chức Chương trình Giao lưu nghệ thuật "Vì bình yên cuộc sống" và tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc


  • 459/TB-BTG
  • Thông báo
  • Hành chính
  • -
  • 05/08/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 6/8/2020(16:13): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 7/8/2020(8:19): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 7/8/2020(8:20): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân. Nội dung: Ban công tác cơ sở tham mưu Ngày: 7/8/2020(8:20): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân. Nội dung: Ban công tác cơ sở tham mưu Ngày: 7/8/2020(8:20): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân. Nội dung: Ban công tác cơ sở tham mưu Ngày: 7/8/2020(8:20): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân. Nội dung: Ban công tác cơ sở tham mưu Ngày: 7/8/2020(8:20): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân. Nội dung: Ban công tác cơ sở tham mưu Ngày: 7/8/2020(8:22): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 7/8/2020(8:22): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 7/8/2020(8:35): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 7/8/2020(10:58): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 10/8/2020(8:32): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 10/8/2020(8:32): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 10/8/2020(8:32): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 10/8/2020(8:32): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 10/8/2020(8:32): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 10/8/2020(9:0): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 11/8/2020(14:29): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 11/8/2020(14:32): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 11/8/2020(14:44): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 11/8/2020(14:44): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 11/8/2020(14:44): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây