Tờ trình V/v đề nghị khen thưởng 10 năm thực hiện Nghị quyết...

Tờ trình V/v đề nghị khen thưởng 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ


  • 32/TTr-LĐLĐ
  • Tờ trình
  • Hành chính
  • -
  • 13/04/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 21/4/2020(15:40): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 22/4/2020(7:45): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 22/4/2020(7:46): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Thị Hoài Lê,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: Đ/C Hà PCT chỉ đạo Ngày: 22/4/2020(8:12): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 22/4/2020(9:30): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản. Ngày: 22/4/2020(9:43): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 22/4/2020(10:0): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 22/4/2020 Nguyễn Thế Lập đưa văn bản vào công việc: VB 2020Ngày: 24/4/2020(9:24): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây