vv đề nghị khen thưởng đột xuất thành tích trong phòng chống...

vv đề nghị khen thưởng đột xuất thành tích trong phòng chống Covid19


  • 01/TTr-LĐLĐ
  • Tờ trình
  • Hành chính
  • -
  • 26/04/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 29/4/2020(11:53): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thanh Hải Ngày: 29/4/2020(14:12): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 29/4/2020(14:19): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Tài Minh. Nội dung: Đ/C Hà PCT chỉ đạo Ngày: 29/4/2020(15:11): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 29/4/2020(15:13): Nguyễn Thị Thu Hà --> Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: Kính chuyển Ban CTCS tổng hợp tham mưu Ngày: 29/4/2020(15:23): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 29/4/2020(15:23): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 2/5/2020(11:5): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây