Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày...

Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 28/4/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp dân lập và công đoàn xã, phường, thị trấn”


  • 532/GM/HU
  • Báo cáo
  • Hành chính
  • -
  • 02/07/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 6/7/2020(10:9): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 6/7/2020(15:37): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 6/7/2020(15:39): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Thị Thu Hà,Trần Văn Tuyến,Lê Trung Sỹ,Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Hồ Tuấn Bình,Đào Thị Hồng Lương. Nội dung: Ban TC-KT nghiên cứu, tổng hợp Ngày: 7/7/2020(9:11): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 7/7/2020(10:23): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 7/7/2020(15:26): Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã đọc văn bản. Ngày: 7/7/2020(16:27): Hồ Tuấn Bình đã đọc văn bản. Ngày: 7/7/2020(16:53): Trần Văn Tuyến đã đọc văn bản.Ngày: 9/7/2020(7:23): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây