Báo cáo các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 đến ngày...

Báo cáo các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 đến ngày 20/4/2020


  • 75/BC-BCĐ
  • Báo cáo
  • Hành chính
  • SỞ Y TẾ
  • 19/04/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 21/4/2020(15:40): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 22/4/2020(7:47): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 22/4/2020(7:48): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải. Nội dung: Đ/C Hà BCĐ tỉnh biết để chỉ đạo Ngày: 22/4/2020(8:12): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 22/4/2020(9:52): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 22/4/2020(9:58): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 22/4/2020(15:46): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 22/4/2020(15:46): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây