Hỏa tốc: V/v thực hiện phòng, chống dịch và khôi phục, phát triển...

Hỏa tốc: V/v thực hiện phòng, chống dịch và khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội


Nội dung
Ngày: 11/5/2020(8:11): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 11/5/2020(16:8): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 11/5/2020(16:10): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: VP nghiên cứu tham mưu tổng hợp Ngày: 12/5/2020(14:2): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 13/5/2020(7:43): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 14/5/2020(8:43): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản.Ngày: 14/5/2020(16:39): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây