Hỏa tốc: V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg

Hỏa tốc: V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg


Nội dung
Ngày: 27/4/2020(8:17): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 27/4/2020(8:52): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 27/4/2020(8:55): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thế Lập,Nguyễn Thị Hoài Lê, Nguyễn Thị Thu Hà,Võ Thị Thương,Trần Công Thành,Trương Thị Quảng Sơn,Trần Văn Tuyến,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,Đào Thị Hồng Lương,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: nghiên cứu. tham mưu công tác chỉ đạo trong CNVCLĐ Ngày: 27/4/2020(9:28): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 27/4/2020(10:34): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 27/4/2020(17:0): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản. Ngày: 28/4/2020(8:27): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 28/4/2020(10:12): Hồ Tuấn Bình đã đọc văn bản. Ngày: 28/4/2020(16:22): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 29/4/2020(7:42): Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã đọc văn bản. Ngày: 29/4/2020(9:55): Nguyễn Thị Na đã đọc văn bản. Ngày: 29/4/2020: Nguyễn Thị Na lập HSCV và chuyển văn bản vào HS 'COVID-19'Ngày: 29/4/2020(10:8): Đào Thị Hồng Lương đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây