V/v tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

V/v tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất


  • 1120/BHXH-QLT
  • Công văn
  • Hành chính
  • -
  • 13/08/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 31/8/2020(9:33): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 31/8/2020(13:56): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 31/8/2020(13:58): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Thị Thu Hà,Trần Công Thành,Trương Thị Quảng Sơn,Trần Văn Tuyến,Lê Trung Sỹ,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Ban công tác cơ sở hướng dẫn thực hiện Ngày: 1/9/2020(7:47): Trần Văn Tuyến đã đọc văn bản. Ngày: 1/9/2020(8:55): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 1/9/2020(10:11): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 1/9/2020(13:59): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 1/9/2020 Nguyễn Thanh Hải đưa văn bản vào HSCV: VB don doc 2 Ngày: 1/9/2020(16:2): Lương Thị Hồng Thanh đã đọc văn bản. Ngày: 4/9/2020(8:1): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 4/9/2020(8:1): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 7/9/2020(10:8): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây