bộ cau hỏi thi tìm hiểu TVSLĐ và phòng chống dịch Covid 19 trực...

bộ cau hỏi thi tìm hiểu TVSLĐ và phòng chống dịch Covid 19 trực tuyến


  • 399/TLĐ
  • Công văn
  • Hành chính
  • -
  • 27/04/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 4/5/2020(10:50): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 4/5/2020(16:26): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 4/5/2020(16:28): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Thị Hoài Lê,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Đ/C Hà PCT chủ trì triểm khai cụ thể tại địa phương Ngày: 5/5/2020(8:41): Lê Thị Thu Trang đã đọc văn bản. Ngày: 5/5/2020(8:41): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 5/5/2020(9:37): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 7/5/2020(8:16): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 7/5/2020(8:18): Nguyễn Thị Thu Hà --> Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Thị Hoài Lê,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Kính chuyển Ban CTCS tham mưu triển khai cụ thể. Đ/c Na đăng tải nội dung bộ câu hỏi lên trang web Công đoàn Quảng Trị Ngày: 7/5/2020(9:11): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 7/5/2020(13:49): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 7/5/2020(14:4): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 8/5/2020(9:6): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản. Ngày: 8/5/2020(9:6): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản. Ngày: 8/5/2020(11:4): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 11/5/2020(9:0): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 11/5/2020(10:0): Lê Thị Thu Trang đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây