Hướng dẫn Quy trình thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Nữ...

Hướng dẫn Quy trình thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Nữ công quần chúng Công đoàn cơ sở


Nội dung
Ngày: 15/6/2020(8:18): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 15/6/2020(10:41): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 15/6/2020(10:44): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Na,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Đ/c Hà chỉ đạo triển khai thực hiện Ngày: 15/6/2020(10:45): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 16/6/2020(10:54): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 17/6/2020(7:40): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 22/6/2020(8:43): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 22/6/2020(8:47): Nguyễn Thị Thu Hà --> Nguyễn Tài Minh,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Kính chuyển Ban CTCS tham mưu VB hướng dẫn gửi cơ sở Ngày: 22/6/2020(8:52): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 22/6/2020(8:54): Nguyễn Tài Minh --> Lê Thị Thu Trang,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Đ/c Trang tham mưu văn bản triển khai, trình đ/c Hà ký ban hành Ngày: 22/6/2020(10:52): Lê Thị Thu Trang đã đọc văn bản. Ngày: 22/6/2020(15:29): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản.Ngày: 22/6/2020(15:33): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây