Kế hoạch Truyền thông Công đoàn Việt Nam năm 2020

Kế hoạch Truyền thông Công đoàn Việt Nam năm 2020


Nội dung
Ngày: 10/4/2020(16:59): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 13/4/2020(9:40): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 13/4/2020(9:45): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Đ?C Hà PCT chỉ đạo triển khai kế hoạch cụ thể tại địa phương Ngày: 13/4/2020(9:45): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 13/4/2020(9:45): Nguyễn Đăng Bảo chuyển văn bản cho: , Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC nhận để biết. Nội dung bút lục: Ngày: 13/4/2020(10:35): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 13/4/2020(14:35): Lê Thị Thu Trang đã đọc văn bản. Ngày: 13/4/2020(15:20): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 14/4/2020(14:5): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 14/4/2020(14:13): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây