Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ...

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư


  • 190-KH/TU
  • Kế hoạch
  • Hành chính
  • Tỉnh ủy Quảng Trị
  • 11/08/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 13/8/2020(15:53): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 13/8/2020(16:2): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(16:4): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thế Lập,Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Thị Thu Hà,Trần Công Thành,Trương Thị Quảng Sơn,Trần Văn Tuyến,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,Hoàng Văn Tuân,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Đ/c Bảo chỉ đạo. VP tham mưu thực hiện Ngày: 13/8/2020(16:4): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(16:7): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(16:28): Nguyễn Thị Na đã đọc văn bản. Ngày: 14/8/2020(7:32): Trần Văn Tuyến đã đọc văn bản. Ngày: 14/8/2020(7:49): Hồ Tuấn Bình đã đọc văn bản. Ngày: 14/8/2020(7:57): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản. Ngày: 14/8/2020(9:0): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 14/8/2020(10:15): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 14/8/2020(14:15): Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã đọc văn bản. Ngày: 14/8/2020(16:6): Lương Thị Hồng Thanh đã đọc văn bản. Ngày: 14/8/2020(16:6): Lương Thị Hồng Thanh đã đọc văn bản. Ngày: 18/8/2020 Nguyễn Thị Thu Hà đưa văn bản vào công việc: Kết luận tỉnh ủy Ngày: 18/8/2020(10:20): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 19/8/2020(8:57): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 19/8/2020(9:21): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản.Ngày: 19/8/2020: Nguyễn Đăng Bảo lập HSCV và chuyển văn bản vào HS 'KehoachtinhuyCMCNlanthu 4'
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây