Kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của...

Kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020


  • 3559/KH-UBND
  • Kế hoạch
  • Văn xã
  • UBND tỉnh Quảng Trị
  • 04/08/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 6/8/2020(9:54): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 7/8/2020(8:7): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 7/8/2020(8:8): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Ban công tác cơ sở tham mưu thực hiện Ngày: 7/8/2020(8:40): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 10/8/2020(8:26): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 10/8/2020(8:28): Nguyễn Tài Minh chuyển văn bản cho: , Hoàng Văn Tuân nhận để biết. Nội dung bút lục: Đ/c Tuân nghiên cứu để tham mưu báo cáo các nội dung liên quan đến tổ chức công đoàn.Ngày: 10/8/2020(15:24): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây